22 cze 2008

Wyszukanie aplikacji w rejestrze

@echo off
start /w regedit /e inst.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
find "DisplayName" inst.reg | sort/+15 > software.txt
notepad software.txt