29 maj 2008

Wygenerowanie skryptu VirtualDub z lista plików avi do polączenia

Wygenerowanie skryptu VirtualDub z lista plików avi do polączenia

Set MyFiles = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = MyFiles.GetFolder(dir)
licznik = 0
Set WszystkiePliki = Folder.Files
For Each X in WszystkiePliki
plik = X.Path
line = scriptVCF & plik
if licznik = 0 Then
line = " VirtualDub.Open(" & Chr(34) & Replace(plik, "\", "\\") & Chr(34) & ");"
else
line = " VirtualDub.Append(" & Chr(34) & Replace(plik, "\", "\\") & Chr(34) & ");"
end if
scriptVCF = scriptVCF & line & vbNewLine
licznik = licznik + 1
Next