19 lip 2009

Utworzenie połącznia z bazą przez stworzenia obiektu klasy PDO

try {  
 $pdo = new PDO('mysql:host='.$config['db']['host'].';dbname='.$config['db']['database'], $config['db']['user'], $config['db']['password']);
 $pdo -> exec("SET NAMES utf8");
<p class="mce_ws_kod">} catch (PDOException $e) {
<span class="mce_ws_kod"> print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>";
 die();
}

PDO to uniwersalny interfejs baz danych.