5 lis 2013

Listowanie archiwum tar

Listowanie archiwum tar:
opcja -t

W zależności od formatu archiwum można użyć odpowiednio poleceń:
tar:

tar -tf serwis.tar

tar.gz:

tar -tzf serwis.tar

tar.bz2:

tar -tjf serwis.tar
25 sty 2008

Archiwizowanie TARem

"c" archiwum do wskazanego "f" pliku

tar cf selba.tar selba/

"z" automatyczne wywolanie gzipa

tar czf selba.tgz selba/

"v" wyswietlenie dodatkowych informacji

tar czvf selba.tar selba/