7 kwi 2013

Nagłówki do wysłania pliku csv

header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
header("Last-Modified: ".gmdate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
header("Content-Type: unknown");
header("Content-Disposition: attachment; filename=".urlencode($filename));
header("Content-Length: ".strlen($content)."");
header('Pragma: public');
echo $content;
exit();
22 sty 2010

Uwierzytelnianie HTTP w PHP

if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) {
 header('WWW-Authenticate: Basic realm="Panel Administracyjny"');
 header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
 echo 'Tekst, gdy użytkownik wciśnie przycisk Anuluj';
 exit;
} else {
 echo "<p>User {$_SERVER['PHP_AUTH_USER']}.</p>";
 echo "<p>Hasło {$_SERVER['PHP_AUTH_PW']}.</p>";
}
13 gru 2008

Przekierowanie na inną stronę

if ( ! isset($_REQUEST['drukuj']) || $_REQUEST['drukuj']=="") {
  header("Location: login.php");
  exit();
} elseif (count( $druk) == 0) {
  header("Location: login.php?err=Nie wskazano zadnych przedmiotow do druku");
  exit();
}