3 wrz 2008

Zmiana uprwanień dla użytkowników bazy mysql

GRANT LOCK TABLES ON akceptacja.* TO akceptacja @localhost GRANT ALL PRIVILEGES ON rezerwacje.* TO rezerwacja @10.1.0.2 IDENTIFIED BY 'rezerwacja';
GRANT ALL PRIVILEGES ON rezerwacje.* TO rezerwacja @10.1.0.3 IDENTIFIED BY 'rezerwacja';
GRANT
SELECT,
INSERT,
UPDATE,
DELETE,
  LOCK TABLES ON akceptacja.* TO akceptacja @10.1.0.3 IDENTIFIED BY 'akceptacja';
GRANT ALL PRIVILEGES ON rezerwacje.* TO rezerwacje @'10%' IDENTIFIED BY 'rezerwacje';
FLUSH PRIVILEGES;