25 lut 2009

Współrzędne myszki, pozycja kursora myszki Javascript

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript">
   var IE = document.all ? true : false;
   if (!IE) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
   document.onmousemove = myMouseXY;
   var pX = 0;
   var pY = 0;
   function myMouseXY(e) {
    if (IE) {
     pX = event.clientX + document.body.scrollLeft;
     pY = event.clientY + document.body.scrollTop;
    } else {
     pX = e.pageX;
     pY = e.pageY;
    }
    if (pX < 0) pX = 0;
    if (pY < 0) pY = 0;

    document.getElementById("ws").value = pX + ',' + pY;
    document.getElementById("dymek").style.left = pX;
    document.getElementById("dymek").style.top = pY;
    return true;
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="dymek" style="position: absolute;">
   <input type="text" id="ws">
  </div>
 </body>
</html>
17 lut 2009

Kolorowanie rekordów w tabeli

Przypisanie zdarzeń do tagów

tabeli

<script>
 function add_tr_hover(id) {
  alert(id);
  var elem = document.getElementById(id);
  var lista = elem.getElementsByTagName('tr');
  for (var i = 0; i < lista.length; i++) {
   lista[i].onmouseover = function () { this.style.backgroundColor = '#EDEDED'; }
   lista[i].onmouseout = function () { this.style.backgroundColor = '#FFFFFF'; }
  }
 }
 window.onload = function () {
  add_tr_hover("cos");
 }
</script>

Przykładowy HTML tabeli

<table id="cos">
 <tr>
  <TD>jeden</TD>
 </tr>
 <tr>
  <TD>dwa</TD>
 </tr>
 <tr>
  <TD>trzy</TD>
 </tr>
 <tr>
  <TD>cztery</TD>
 </tr>
 <tr>
  <TD>pięć</TD>
 </tr>
</table>
13 gru 2008

Drukowanie fragmentu strony

function print_frag(id) {
 var div;

 div = document.getElementById(id);
 okno = window.open("", "", "toolbar=0, location=0, resizable=1, directories=0, status=1, menubar=1, scrollbars=1, height=800, width=700, top=80, left=350");
 var html = div.innerHTML;

 html = '<html><head><link rel="stylesheet" href="<a href="http://kody.wig.pl/style.css" class="mce_ws_kod">http://kody.wig.pl/style.css</a>" type="text/css" /></head><body>' + html + '</body></html>';

 okno.document.write(html);
 //okno.print();
 okno.focus();
}
<a href="javascript:print_content('fragment')">Drukuj</a>