22 lis 2010

Zamiana wav na mp3

ffmpeg.exe -i 01072010-1005-803455000046977.wav 01072010-1005-803455000046977.mp3

Zamiana wav pobranego z telefonu na mp3, inne progamy zawiodły

27 maj 2008

ffmpeg - polecenie wygenerowania pojedynczej klatki obrazu

ffmpeg -i flv_filename.flv -y -f singlejpeg -ss 00:00:02 -vframes 1 -an jpg_filename.jpg
ffmpeg -i in\test.flv -y -f singlejpeg -ss 00:00:02 -vframes 1 -an out\jpg_filename.jpg
 
ffmpeg -i in\test.flv -an -ss 00:00:03 -an -r 1 -vframes 1 -y out\test.jpg
 
ffmpeg -i test.flv -vcodec png -vframes 1 -an -f rawvideo -s 106x106 pathToImage.png
27 maj 2008

ffmpeg - polecenie zamiany filmu formatu avi na flv

ffmpeg -i input.avi -s 350x 250 -ar 44100 -ab 64 -r 25 -b 256 output.flv

- -i input.avi - scieżka i nazwa pliku źródłowego;
- -s 350x250 - rozmiar w pikselach pliku wyjściowego;
- -ar 44100 - częstotliwość próbkowania dźwięku pliku wyściowego;
- -ab 25 - bitrate dźwięku pliku wyściowego;
- -r 25 - ilość klatek na sekunde;
- -b 256 - bitrate video pliku wyściowego;
- output.flv - nazwa pliku wyjściowego;