3 mar 2009

Standardowe nazwy kursorów myszki

Standardowe nazwy kursorów myszki:

auto
crosshair
default
help
move
pointer
text
wait

i mniej standardowe

hand
progress
not-allowed
no-drop
vertical-text
all-scroll
28 lip 2008

Prosty kursor w SQL

declare @nr nvarchar(255)
declare @id_zamowienie int
declare @status nvarchar(255)
SET @nr = '2281887'

DECLARE wynik CURSOR FOR
select id_zamowienie, status from ZAMOWIENIE where nr_druku = @nr


OPEN wynik
FETCH NEXT FROM wynik INTO @id_zamowienie, @status
CLOSE wynik
DEALLOCATE wynik