21 lut 2008

DIR - zapis listy plików do pliku

DIR /B/O>C:\plik.txt

polecenie zapisuje liste plików w katlogu do pliku plik.txt