21 lut 2008

Wysłanie formularza do nowego okna

<form name="form1" method="post" target="tpobierz" action="/pobierz/search_create.php" onSubmit="window.open('', 'tpobierz', 'width=300,height=300,status=yes,resizable=yes,scrollbars=yes');">

Wysłanie formularza do nowego okna