2 paź 2013

Grupowanie elmentów w array o zadanym rozmiarze

Grupowanie elmentów w array o zadanym rozmiarze 5 elementów

select
  (array_agg(photo_id)) [1:5] as photo_ids
from photos