11 paź 2013

Wyrysowanie koła w Gmap

Rysowanie koła. Należy odpowiednio wypełnić właściwości obiektu google.maps.CircleOptions

<html>
<head>
 <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Koło</title>
 <script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false"></script>
 <script type="text/javascript">
  var map; var position = new google.maps.LatLng(52.217283, 20.972372);
  function initialize() {
   var mapOptions = {
    center: position,
    zoom: 8,
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
   };
   map = new google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'), mapOptions);
   var circleOptions =
   {
    strokeColor: '#FF0000',
    strokeOpacity: 0.8,
    strokeWeight: 2,
    fillColor: '#FF0000',
    fillOpacity: 0.35,
    map: map,
    center: position,
    radius: 25000
   };
   var cityCircle = new google.maps.Circle(circleOptions);
  }
  google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
 </script>
</head>
<body>
 <div id="map_canvas" style="width:800px; height:500px"></div>
</body>
</html>