6 maj 2016

Wykorzystanie funkcji array_map do trimowania elementów tabeli

if (!empty($users)) {
$users_tmp=explode(',',trim($users));
$users_tmp=array_map('trim',$users_tmp);
$sql .= " AND u.u_name in ('".implode("','", $users_tmp)."')";
}