16 lip 2010

Sprawdzanie roku przestępnego

$get['year']='2010';
$get['year']='02';
$arr_month_days = array(0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
$month_days=$arr_month_days[(int)$get['month']];
if($get['month']==2 && date('L',strtotime($get['year'].'-'.$get['month']))) {
$month_days=29;
}