16 lip 2010

Kasowanie katalogów modyfikowanych 20 dni od daty bieżącej

find /var/www/xml -name "xml_sx_201*" -type d -mtime +20 | xargs -n 200 rm 2>/dev/null

Kasownie katalgów w katalogu xml, modyfikowanych 20 dni od daty bieżącej