1 kwi 2008

Sposób zakończenia pracy skryptu jeżeli nie zdefionowano zmiennej

die("error: unknown request method. It should be GET or POST ") unless defined($QUERY);