28 maj 2008

Wyświetlenie danych usera w linux

wyświetlanie : usera, hasła, katalogu domowego 

cat /etc/passwd | awk -F : '{print $1, $2, $6}'

wojtek:x:510:504::/home/wojtek:/bin/bash

- podział stringa na pola, przy wykorzystaniu sepaeratora ':'