24 lut 2010

Polecenie alias

alias a='alias'
alias l='ls -l'
alias d='cd /var/www/;l'
alias g='ps -aux |grep pawel'

wpisanie alias w CMD, powoduje wyświetlenie listy aliasów