21 mrz. 2008

Pakowanie i rozpakowaywanie linux

pakowanie

tar cvzf strony.tgz strony

rozpakowywanie

tar xvf strony.tgz