8 cze 2018

Stworzenie sitemapy w node.js

Mały przyjemny kod 😉
Na początku pobieramy wszystkie pliki z foldera build za pomocą readdir, następnie pętelka po tych plikach. Robimy split po kropce aby dobrać się do rozszerzenia a interesuje nas oczywiście html
Jeżeli rozszerzeniem okaże się html to wszystko pakujemy do tablicy urlPart.
Na końcu budujemy xml sitemap i zapisujemy to przez writeFile i to tyle.

const fs = require("fs");

const htmlPlace = "build";
const ulrPart = [];

fs.readdir(`${htmlPlace}`, function (err, files) {
  if (err)
    throw err;
  for (let index in files) {
    let rest = files[index].split('.')[1];
    if (rest === 'html') {
      let path = `
        <url>
          <loc>http://blog.grzegorztomicki.pl/${files[index]}</loc>
          <changefreq>monthly</changefreq>
        </url>
      `;
      ulrPart.push(path);
    }

  }

  const template = `
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
      ${ulrPart.join('')}</urlset>`;

  fs.writeFile(`./sitemap.xml`, template, function (err) {});
});