8 cze 2018

Gulp ES6 z Babel

Do gulp instalujemy:

npm install babel-core babel-preset-es2015 --save-dev

W głównym folderze tworzymy plik:

.babelrc

W nim dodajemy zapis:

{
 "presets": [
  "es2015"
 ]
}

Aby zadziałał nam baabel z gulp należy zmodyfikować nazwę gulpfile.js na gulpfile.babel.js
Ja na wszelki wypadek duplikuję plik i zmieniam nazwę tak na wszelki wypadek i później dokonuję odpowiednich zmian w gulpfile.babel.js

'use strict';

import gulp from 'gulp';
import sass from 'gulp-sass';
import autoprefixer from 'gulp-autoprefixer';
import sourcemaps from 'gulp-sourcemaps';

const dir = {
 src: 'src',
 dest: 'build'
};

const sassPaths = {
 src: `${dir.src}/style.scss`,
 dest: `${dir.dest}/style/`
};

gulp.task('style', () => {
 return gulp.src(sassPaths.src)
  .pipe(sourcemaps.init())
  .pipe(sass.sync().on('error', plugins.sass.logError))
  .pipe(autoprefixer())
  .pipe(gulp.dest(sassPaths.dest));
});

...