19 lut 2008

Mapowanie obszaru obrazka, AREA

Sposónb na zaznaczenie obszaru na obrazku. Wykorzystanie tagu AREA

<img decoding="async" border="1" src="obrazek.gif" mce_src="obrazek.gif" USEMAP="#mapa1">
<MAP NAME="mapa1">
  <AREA SHAPE=RECT COORDS="20, 20, 50, 50" target="_blank" HREF="<a href="
    http://www.bankier2.pl/">http://www.bankier2.pl/</a>" alt="Obszar 2">
  <AREA SHAPE=RECT COORDS="10, 10, 40, 40" target="_blank" HREF="<a href=" http://www.wig.pl/">http://www.wig.pl/</a>"
  alt="Obszar 1">
  <AREA SHAPE=RECT COORDS="60, 10, 150, 50" target="_blank" HREF="<a href="http://www.notowania3.pl/">http://www.notowania3.pl/</a>" alt="Obszar 3"> </MAP>
<map name="mapa1"> <area shape="RECT" coords="10, 10, 40, 40" href="http://www.wig.pl/" alt="Obszar 1" target="_blank" /></map>
<map name="mapa1"> <area shape="RECT" coords="60, 10, 150, 50" href="http://www.notowania3.pl/" alt="Obszar 3" target="_blank" /></map>