20 lut 2008

Hasło do katalogu ukrytego przez .htaccess

AuthName "Panel Administracyjny"
Access allow all users admin

lub 

:Location /admin/*
Access allow all users admin 123456

lub

AuthType Basic
AuthName "Panel Administracyjny"
AuthUserFile /home/ksero/public_html/admin/.passwd
Require valid-user

wówczas w pliku .passwd, przechowywane jest hasło
admin:x0UeZayh212612
.