20 lip 2012

Złączenie plików w cmd w Windows

copy /B xaa + xab + xac + xad + xae xxx

/B wskazyje tryb binarny
+ wskazuje pliki do połączenia
po spacji nazwa pliku wynikowego