25 sty 2008

VBSCRIPT - Wyświetlenie zawartości katalogu jako MsgBox

VBSCRIPT - Wyświetlenie zawartości katalogu jako MsgBox

Dim wsh, oExec

Set wsh   =  CreateObject("WScript.Shell")
Set oExec = wsh.Exec("cmd /c " & "dir c:")
wynik     = oExec.StdOut.ReadAll

msgbox wynik