15 maj 2008

Sprawdzenie czy słowo to palidrom

Dim strSlowo
CzyPalidrom = True

For i = 1 To Fix(Len(strSlowo) / 2)
   If Mid(strSlowo, i, 1) <> Mid(strSlowo, Len(strSlowo) - i + 1, 1) Then CzyPalidrom = False
Next i