7 maj 2008

RegExp - wycinanie prefiksu ulicu, aleji, placu z adresu

valid = False
objRegEx.Pattern = "^(ul|al|pl)."
valid = objRegEx.test(ulica)
  
pre = ""
If valid = True Then
    pre = Left(ulica, 3)
    ulica = Trim(Mid(ulica, 4))
End If

Dla wartości wejściowych: zmienna ulica =
ul. Nowowiejska 26 a
Rynek Starego Miasta

w wyniku otrzymujemy:
ul. Nowowiejska 26 a ( pre = "ul.", ulica = "Nowowiejska 26 a")
Rynek Starego Miasta ( pre = "", ulica = "Rynek Starego Miasta")