29 maj 2008

Capture obrazu z PowerDVD

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.AppActivate "PowerDVD"

for n = 1 to 2000
 Wscript.Sleep 3000
 WshShell.SendKeys "{C}"
next
Wscript.Quit

Do urchomionego PowerDVD wysyłany jest kod znaku C, co 3 sekundy