18 kwi 2008

Złączenie plików tekstowych w CMD

cd c:\pliki
type * > c:\wynik.txt