5 cze 2008

Przypisanie usera i uparanień między tabelami bazy wordpress

insert into vi_users (
  user_login,
  user_pass,
  user_nicename,
  user_email,
  user_url,
  user_registered,
  user_activation_key,
  user_status,
  display_name
 )
SELECT user_login,
 user_pass,
 user_nicename,
 user_email,
 user_url,
 user_registered,
 user_activation_key,
 user_status,
 display_name
from kd_users
where ID = 1
insert into vi_usermeta (umeta_id user_id meta_key meta_value)
SELECT umeta_id user_id meta_key meta_value
from kd_usermeta
where user_id = 1