21 mar 2013

Zamiana treści z adresem url w link

!{$content|regex_replace:"/http([s]?):\/\/([^\/]+)\/(.+)/i":"<a href=\"http\\1://\\2/\\3\" target=\"_blank\">\\1\\2\\3</a>"}!