26 lis 2009

Prezentacja wyników w smartach

php: 

$smarty->assign('$data_b', $data_b);

szablon:

<table>
 <tr>
  <td>Nazwa</td>
  <td>Mapa</td>
 </tr>
 !{section name=i loop=$data_b.data}!
 <tr>
  <td>!{$data_b.data[i].nazwa}!</td>
  <td>!{$data_b.data[i].mapa}!</td>
 </tr>
 !{/section}!
</table>