8 gru 2012

Generowanie listy kwadransów w smartach

<select name="time">
!{section name=ih start=0 loop=24 step=1}!
!{section name=im start=0 loop=60 step=15}!
<option>!{$smarty.section.ih.index|string_format:"%02d"}!:!{$smarty.section.im.index|string_format:"%02d"}!</option>
!{/section}!
!{/section}!
</select>

Generowanie listy kwadransów w smartach