25 lut 2010

Formatowanie liczby w smartach

!{$p_row.nrate1|number_format:2:",":" "}!
!{$p_data[ii].nrate1|number_format:2:",":" "}!

np.109,60