14 maj 2008

Przekierowanie zprzekazaniem zmiennych

RewriteRule ^wycieczka,([a-z_]+),([\d]+)?,([\d]+).html$ /wycieczka,$1,$3.html [R=301]