14 lip 2009

Przekierowanie wyszukiwania w wordpress

RewriteCond %{QUERY_STRING} s=([^&]+)
RewriteRule szukaj.php$ index.php?s=%1 [L,R]

Pozwala wyciąć z query_string zmienne wysłane przez przeglądarke przy kliknięciu w pole input typu image