16 paź 2013

Przekierowanie sitmap na skrypt php

Przekierowanie sitmap na skrypt php

RewriteRule ^(xml/_site_(kategorie|towary)_sklep([1-3]{0,1})?\.(xml|gz))$ sitemap.php?name=$1 [L]