9 sie 2010

Usuwanie rekordów z tabel przy wykorzystaniu funkcji

delete from comments
where
  comment SIMILAR TO '%(insurance|payments|health)%'

usuwanie rekordów