19 lut 2010

Przykład wykorzystania funkcji COALESCE

SELECT
  COALESCE(
    'abc',
    'def',
    'brak);
SELECT COALESCE(null, ' def ', ' brak ');
SELECT COALESCE(null, null, ' brak ');

Wynki:
abc
def
brak

Funkcja zwraca pierwszy argumenty, który nie jest null.