4 sty 2013

Generowanie listy dni w miesiącu przy użyciu generate_series

select
  u_id,
  case
    when work_start > '2012-12-01'::date then work_start
    else '2012-12-01'::date
  end::date + generate_series(1, 31) - 1 as ndate
from n_users
where
  u_id = 300