19 wrz 2012

Zapisanie danych do pliku log w określonym przedziale czasu

$log_time=date('Y-m-d_His');
if($log && date('Y-m-d')=='2012-08-11' && date('H')<=6) {
error_log($sql."",3,'log/select_'.$log_time.'.log');
}

Zapis, gdy data to 2012-08-11 i godzina mniejsza równa 6.