17 lip 2009

Wysyłanie raw POSTa do skryptu php

Skrtypt wysyłający:
<?
$context_options1 = array(
 'http'=>array(
  'method' => "GET",
  'header' => "Accept-language: en\r\n" .
     "Cookie: test=mapa\r\n"
 )
);

$content2 = 'Tekst do wyslania: mapa Polski';

$context_options2 = array (
 'http' => array (
  'method' => 'POST',
  'header' => "Content-Type: text/xml\r\n" .
     "Content-Length: ".strlen($content2)."\r\n",
     'content' => $content2
 )
);

$content3 = 'Tekst do wyslania: najlepsza mapa Polski';

$context_options3 = array (
 'http' => array (
  'method' => 'POST',
  'header' => "User-Agent: Mozilla4.0\r\n" .
     "Host:
www.wolakorybutowa.pl\r\n" .
     "Content-Type: text/xml\r\n" .
     "Content-Length: ".strlen($content3)."\r\n",
     'content' => $content3
 )
);

$context = stream_context_create($context_options2);

$fp = fopen('http://www.wolakorybutowa.pl/test/post_test.php', 'r', false, $context);
fpassthru($fp);
fclose($fp);
?>

Sktypt odbierający:
<?
// ini_set('always_populate_raw_post_data', true);
 echo $HTTP_RAW_POST_DATA;
?>