13 gru 2008

Wydobycie wartości z grupy zmiennych o podobnej nazwie

$druk = array();
foreach ($_REQUEST AS $key =< $val)
if (ereg('^su_druk_([0-9]+)$',$key,$matches) && $val == 'on' ) $druk[] = $matches[1];