27 kwi 2016

Ustawienie prostego cookie w php

if(!isset($_COOKIE['uzytkownik'])) {
  echo 'Witaj!';
  setcookie('uzytkownik', 1, time()+60*60*24*30);
}
else {
  echo 'Witaj ponownie!';
}