18 styczeń 2009

Konwersja znaków diakraktycznych na katakana

$name = iconv('ISO-8859-2', 'US-ASCII//TRANSLIT', $name);