6 lis 2009

Klasa inicjująca połączenie z bazą mysql

<?
class app_db
{
 private $dbconn;
 static $instance;
 private function __clone(){}

static function instance()
 {
  if(empty(self::$instance)) self::$instance=new app_db();
  return self::$instance;
 }
public function __construct() {
global $config;

$this->dbconn = mysql_connect($config['db']['host'], $config['db']['user'], $config['db']['password']);
  if($this->dbconn) {
   mysql_select_db($config['db']['database']);
   mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
  }
 }
}
?>