12 maj 2008

Import zmiennych z tablic POST, GET, COOKIE, jako globalne

Import zmiennych z tablic

import_request_variables("gp","__");
import_request_variables("gpc","__");