12 styczeń 2009

Generowanie keywords i description

$html_keywords = $strona_fragment;
$html_description = substr(str_replace(' ', ' ',trim(strip_tags($strona_tresc))), 0, 250);