19 maj 2008

Automatyczne odświeżenie strony

header("refresh: 5; url=/");

echo "Odświeżenie za 5 sekund";